Belevingstuin

Naast het stukje land art Willowhenge zijn verschillende landschapselementen toegevoegd als wandelpaden, takkenril, wilgenbosjes, smulhaag, een paddenpad, insectenhotel en oude knotwilgen.

Er vinden belevingsgerichte activiteiten plaats waarbij alle zintuigen geprikkeld (kunnen) worden: snuiven, proeven, zien, horen, voelen. Men kan ontdekken en beleven, ervaren en herinneren, maar vooral is men er in ontmoeting met de natuur en met elkaar: een pleisterplaats voor de ziel. Ook treft men kunst- en land art objecten in de belevingstuin aan als spiegel van de oersamenleving, die de natuur als uitgangspunt heeft voor haar belevingswereld. Er zullen continu nieuwe objecten worden geplaatst door bezoekers en kunstenaars.

Blotenvoetenpad

Onderdeel van de belevingstuin is het blote voetenpad. De voeten zijn de meest ondergewaardeerde zintuigen. De sensatie van prikkeling van de voeten is uniek; zeker met blote voeten lopen over een pad met verschillende soorten ondergrond geeft de mens een diepe aardverbondenheid. Dit pad van ca. 500 meter voert langs verschillende landschapselementen en kunstobjecten.

Doelstelling: het gaat om het ervaren van de historische en natuurlijke leefgewoontes, gekoppeld aan hedendaagse behoeften, door het stimuleren van alle zintuigen en andere fysieke en geestelijke mogelijkheden. Met het blote voetenpad wil World Art Delft jongeren en ouderen in contact brengen met natuur en kunst en hen inspireren er anders naar te kijken. Ook wil zij hen stimuleren zelf te creëren. Het lopen met blote voeten op verschillende (onverwachte) ondergronden geeft nieuwe energie, een werking die gelijk is aan de voetreflexologie. Er wordt ook veel aandacht besteed aan educatie. Kernpunt hierbij is het benadrukken van het historische karakter van het gebied, dat zijn weerslag zal krijgen in de moestuin, de bak- en kookplaats en diverse andere (educatieve) elementen.

World Art Delft wil jongeren in contact brengen met natuur en kunst en hen inspireren er anders naar te kijken. Ook wil zij hen stimuleren zelf te creëren om zo te komen tot een unieke footprint.
Startpunt is het paviljoen “Wall of Signs’, waar de groep jongeren eerst een informatieve briefing krijgen en ook aangezet worden tot creatieve actie.
Kosten: € 5,- per leerling inclusief materiaal.