Financiën

Beloningsbeleid


Aan de bestuursleden van de Stichting, als ook aan vrijwilligers die voor de Stichting taken uitvoeren, wordt geen beloning verstrekt anders dan vergoeding van gemaakte kosten.Financiële verslagen

2018
   

Inkomsten:

   
  Ontvangen donaties

€ 5.307

  Vermogensbaten&lasten (nto) € 81 minus
Uitgaven:    
  Bijdragen aan WAD/LAD projecten € 4.000
  Beheerskosten

€ 36

  Vriendenactiviteiten

€ 66

Vermogen per 31.12

 
  Beschikbaar vermogen Vrienden WAD

€ 5.907

 

Beschikbaar vermogen

HORTUS OCULUS

€ 4.516

 

2012
   

Inkomsten:

   
  Ontvangen donaties

€4.270

  Vermogensbaten&lasten (nto) € 26
Uitgaven:    
  Bijdragen aan WAD projecten € 5.500
  Beheerskosten

€ 92

Vermogen per 31.12

 
  Bank en spaarrekeningen

€ 6.042


2013
   

Inkomsten:

   
  Ontvangen donaties

€ 5.360

  Vermogensbaten&lasten (nto) € 20 minus
Uitgaven:    
  Bijdragen aan WAD projecten € 7.772
  Beheerskosten

€ 108

  Publiciteit (folders)

€ 387

Vermogen per 31.12

 
  Bank en spaarrekeningen

€ 3.115


2014
   

Inkomsten:

   
  Ontvangen donaties

€ 10.272

  Vermogensbaten&lasten (nto) € 60 minus
Uitgaven:    
  Bijdragen aan WAD projecten € 4.930
  Beheerskosten

€ 70

  Publiciteit (folders)

€ 175

Vermogen per 31.12

 
  Bank en spaarrekeningen

€ 7.752


2015
   

Inkomsten:

   
  Ontvangen donaties

€ 8.870

  Vermogensbaten&lasten (nto) € 123 minus
Uitgaven:    
  Bijdragen aan WAD projecten € 12.250
  Beheerskosten

€ 0

  Publiciteit (folders)

€ 75

Vermogen per 31.12

 
  Bank en spaarrekeningen

€ 4.574