Activiteiten

Vriendenregister

In 2008 is gestart met het opzetten en bijhouden van een Vriendenregister. Reeds bekende bezoekers van WAD zijn aangeschreven. Nieuwe bezoekers worden aangesproken en gestimuleerd zich te laten registreren.


Overzicht van inschrijvingen:
2008      54
2009      12
2010      20
2011      20
2012      10
2013      25
2014      21
2015      7

Per 31 december 2013 ondersteunen 132 Vrienden
van WAD de missie en activiteiten van World Art Delft.

 

Ondersteuning

In 2009 werd het kunstwerk `Beeldende Tuin´, een gedicht van Jan Clemens Lampe in cortenstaal, aangekocht.Jan Clemens Lampe‘Beeldende Tuin’: geschenk van de Vrienden

In 2010 werd een bijdrage geleverd aan het WAD Poëzie-project “Dichter bij Delft”.

Ten bate van de vrienden werden toegangskaarten betaald in de concertserie van “De Bezetting Speelt” in de galerie op zondagmorgen.

De fondswervingsactie “Kunst uit de kelder, een kunstwerk tegen een donatie” betekende een flinke groei van de financiële mogelijkheden van het Vriendenfonds.

In 2011 heeft de prachtige blauwe installatie van Roel Teeuwen `Stengels in het Morgenlicht´ een blijvende plek gekregen bij de waterpartij in de beeldentuin van WAD. Hiervoor heeft het Vriendenfonds aanvullende donaties verkregen.Roel Teeuwen ‘Stengels in het morgenlicht’: geschenk van de Vrienden

Het 7th. WAD Working Lab. “Delft Blue-new images” is mede mogelijk gemaakt met een ondersteuning van het Vriendenfonds o.m. de bekostiging van de catalogus.

In 2012 heeft de kunstenaar Dodog Soeseno dankzij de bijdrage van de Vrienden van WAD de buitenwand van een paviljoen in de belevingstuin voorzien van zijn kunstwerk ‘Wall of Signs’.

Aan het Symposium “Landscape as a memory” heeft het Vriendenfonds bijgedragen aan de financiering van het materiaal waarmee de kunstenaars de kunst voor de tuin hebben gecreëerd.

In 2013 werd door het Vriendenfonds onder meer werkmateriaal bekostigd voor het project “Landscape as a Memory”.

Voor het WAD Poëzieproject “Dichter bij Delft” werd de catalogus met gedichtenbundel betaald.

 

Het project “Paper mates, in de voetsporen van Schoonhoven” is mede mogelijk gemaakt met steun van het Vriendenfonds.

In 2014 is een groep “Ambassadeurs van WAD” geformeerd uit de Vrienden ter ondersteuning van de activiteiten en het onderhouden van de contacten met de Vrienden. Het heeft ook geleid tot een groei van het aantal nieuwe Vrienden. Ondersteunde projecten voor dit jaar: Lustrum Topkunst van 15 jaar World Art Delft, het veelzijdige Poëzie-Project, Expositie Gezichtsvelden en BSG a Journey en vooral ook de educatie voor jongeren bij deze projecten.

Voor het jaar 2015 hebben de “Ambassadeurs” samen een succesvolle tentoonstelling gerealiseerd uit het Depot van World Art Delft.

Ambassadeurs van WAD Vrienden: Willem Duker, Anke Rusch, Rita Verbruggen, Kees van den IJssel, Pepita Duijnstee.

Aan alle projecten van dit jaar is op één of andere manier door de vrienden materiële personele en/of financiële ondersteuning gegeven. Ook nu weer heeft hulp bij de educatieve aspecten van WAD een rol gespeeld o.a. bij de aankoop van een Yurt.