Aanmeldpunt voor scholen

Wilt u als school gebruik maken van de educatieve projecten van WAD meldt u zich dan aan via info@worldartdelft.nl. U wordt dan verder op de hoogte gehouden van ons speciale aanbod.

Niet alleen jongeren

De tentoonstellingen en activiteiten van WAD zijn niet alleen geschikt voor jongeren. In het kader van éducation permanente zijn onze activiteiten mede gericht op ouderen. Zij kunnen zich laten informeren, inspireren en ontroeren door het aanbod in de galerie en de beeldentuin. Een bezoek aan World Art Delft is mooi te combineren met een fiets- of wandeltocht door de zgn. TOP-locatie Ackerdijkse bos, die precies bij WAD begint.

     

De zichtbare culturen binnen Nederland zijn uiterst divers. Iedere groep heeft zijn eigen, gelijkwaardige cultuur en mag daar trots op zijn. Daar hoort ook het tonen van de cultuur bij. Dit draagt bij tot een cultureel zelfbewustzijn. Het samenbindend vermogen van de samenleving kan aldus worden versterkt. Daarnaast denkt WAD dat natuur en landschap ook veel aspecten in zich hebben om jongeren (en ouderen) in grootsteedse gebieden te laten ervaren dat hier veel leerzame en creatieve momenten herkend kunnen worden. WAD helpt ze daarbij. Daartoe organiseert WAD bij veel tentoonstellingen een educatief project. Zo’n project kent altijd de onderdelen cognitief-receptief-actief. Een lesbrief of kijkwijzer biedt informatie en lessuggesties ter voorbereiding op school. Tijdens een bezoek aan de tentoonstelling krijgt men een kunstbeschouwende tour, waarna actief gewerkt wordt aan een eigen kunstwerk o.l.v. docenten van World Art Delft.

          

Landscape as a memory

 

3 uur

min. 25 kinderen

€ 10,- per leerling

 

Workshop nummer 1

Basisschool Groep 7 tot 8 en brugklas Voortgezet Onderwijs

Het landschap van Midden-Delfland heeft een geheugen dat teruggaat tot de Romeinse tijd. Er zijn sporen onder en boven de grond. Het menselijk ingrijpen in deze natuur is mede bepaald door de creatieve en recreatieve behoefte, maar zeker ook door agrarische noodzaak en schoonheidsidealen.


In juli 2012 heeft op de locatie van World Art Delft een aantal beeldend kunstenaars uit binnen- en buitenland samen beelden en installaties gecreëerd die geïnspireerd zijn op het landschap van Midden-Delfland. Hun sporen hebben een plaats gekregen op het grote terrein rond World Art Delft.


Jongeren uit de brugklassen van het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van het basisonderwijs hebben de mogelijkheid om de samenhang te ontdekken tussen deze kunst en dit landschap. Ze kunnen gebruik maken van een beeldenroute plus kijkwijzer, een film zien over het ontstaan van en het idee achter de getoonde beelden en een mythologisch verhaal over de monumentale es in die beeldentuin volgen. Het project wordt afgesloten met het maken van een eigen kunstwerk in de sfeer van het landschap.

Opgave bij WAD, Paula Kouwenhoven, 015 - 256 55 89

 

1.5 uur

min. 10 kinderen

€ 5,- per leerling

Workshop nummer 2 - Landschap afdruk

Voor jonge kinderen (5- 8 jaar)

We gaan op onderzoek. Waarvan kan je allemaal afdrukken maken? Van schors? Van bladeren? Bij welk kunstwerk lukt het?


Met papier en wasco maken we afdrukken. De mooiste afdrukken verwerken we in een groepswerk.


Opgave bij Nynke de Bruin, via 015 - 2146758 (tussen 18 - 21 uur) of stuur een mail naar nynke@twee-handig.nl
download pdf - projecten Nynke

 

1.5 uur

min. 10 kinderen

€ 5,- per leerling

Workshop nummer 3 - Landschap schets

Voor grotere kinderen (8- 12 jaar)

Bij WAD zijn prachtige beelden te zien maar ook heel mooie uitzichten.
Je zoekt een mooie plek in het landschap. Dat gaan we schetsen.
Daarna werken we de schets uit met verf.

Opgave bij Nynke de Bruin, via 015 - 2146758 (tussen 18 - 21 uur) of stuur een mail naar nynke@twee-handig.nl
download pdf - projecten Nynke

 

1.5 uur

min. 10 kinderen

€ 5,- per leerling

Workshop nummer 4 - Landschap reliëf

Voor grotere kinderen (8- 12 jaar)

We gaan buiten opzoek naar materialen. Takjes bladeren e.d.
Hiermee gaan we ons eigen landschap maken in reliëf, dus niet plat.
De gevonden materialen worden met papiermachee verwerkt tot een reliëf.

Opgave bij Nynke de Bruin, via 015 - 2146758 (tussen 18 - 21 uur) of stuur een mail naar nynke@twee-handig.nl
download pdf - projecten Nynke

WAD Poëzie

Een ogenblik loskomen van onze aardse beslommeringen, net zoals `Wanjka die Iwan heette en op een steen in de zon zijn schalmei bespeelt´ (vrij naar Slauerhoff). Gedichten inspireren beeldend kunstenaars, die op hun beurt jongeren inspireren tot het maken van nieuwe gedichten.
Deze gedachte leidt bij World Art Delft tot een tentoonstelling, een poëzie-evenement met dichters, educatie en een poëtisch galerieconcert.
Beeldend kunstenaars uit binnen- en buitenland kiezen hun eigen gedicht (in welke taal dan ook), zodat we een divertissement krijgen van talen in hun meest poëtische vorm. Als viering van het Jaar van het Voorlezen in 2013 zullen een jongere (tot 18 jaar) en een kunstenaar tijdens dit evenement een prozagedicht voorlezen: op poëtische wijze.

Met leerlingen uit het reguliere onderwijs wordt in deze periode een educatieproject uitgevoerd, waarbij jongeren inspiratie krijgen van de tentoongestelde kunstwerken die moet leiden tot nieuwe gedichten van de nieuwe generatie.
Poëzie is niet een versje of rijmpje. Poëzie is de adem van de taal en die taal tot bloei weet te brengen. Het gaat er om dat men poëzie ervaart als een toverbal in de mond: telkens komt een andere kleur, een ander gevoel en een andere klank uit de mond.
Kosten: € 5,- per leerling inclusief lesbrief, kunstbeschouwende tour en activiteit bij WAD.

In de voetsporen van Schoonhoven

De Delftse beeldend kunstenaar Jan Schoonhoven heeft met zijn reliëfs en tekeningen de kunst van papier tot grote museale hoogte gebracht. Bij hem valt de herhaling in vooral wit op, waardoor er ritme en regelmaat ontstaat. Het gaat bij hem om niets anders dan de objectief-neutrale weergave van de werkelijkheid; een typisch verschijnsel van zijn Nul-groep. De kunst op papier heeft zich inmiddels ook ontwikkeld van de vezelvlies (pulp), holografisch en digitaal papier tot ruimtelijk werk in 3D formaat. We mogen ook meer spreken over paper art enpaper sculptures, of gewoon over reliëfs en objecten. Nederland kent zelfs een papier biënnale, die in 2012 in Rijswijk en Den Haag plaatsvindt.
Voor leerlingen van de bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs wordt via een zoektocht naar de mogelijkheden van papier gewerkt aan een papieren kunstwerk, dat een nieuw spoor achterlaat in de kunst van het papier.
Kosten: € 5,- per leerling inclusief lesbrief en materiaal.

Aanmelden Educatie projecten

Aanmeldpunt voor scholen

Wilt u als school gebruik maken van de projecten van WAD dan kunt u zich via info@worldartdelft.nl of via onderstaand telefoonnummer aanmelden.

Contactpersoon: Paula Kouwenhoven
Adres: Rotterdamseweg 205, 2629 HD Delft
Telefoon: 015 -2565589
E-mail: info@worldartdelft.nl
Website: www.worldartdelft.nl