Koninklijke onderscheiding voor PAULA KOUWENHOVEN

Op 26 april 2018 heeft Paula Kouwenhoven, directeur en curator van World Art Delft en Land Art Delft, een Koninklijke onderscheiding gekregen.
Burgemeester J.M. van Bijsterveldt – Vliegenthart van de gemeente Delft heeft haar in het oude Stadhuis van Delft namens ZM de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  

Vanuit haar passie, visie en sociale drang heeft Paula Kouwenhoven in 1999 World Art Delft in het leven geroepen en in 2012 Land Art Delft. Vanuit een particulier initiatief zijn beide organisaties uitgegroeid tot een niet meer weg te denken plek in het kunstlandschap in Delft en Nederland: met een eigen kleur en identiteit in verbondenheid met kunst, natuur en landschap. Daarbij vergeet zij de belangrijke cultuurhistorische aspecten van haar stad Delft niet om ze vanuit een 21e eeuwse opvatting van tijd tot tijd in haar kunstcentrum te belichten.

Kouwenhoven’s gedrevenheid en loyaliteit uiten zich ook in het feit dat zij, samen met haar echtgenoot Jeroen van Schie, beide stichtingen mede financieel ondersteunt naast de subsidies en donaties van anderen. Eigenbelang zit er niet bij, want steeds weet Paula Kouwenhoven anderen te stimuleren en in de spotlights te zetten.

Het bestuur van World Art Delft heeft deze eigenschappen en inzet van Paula Kouwenhoven altijd herkend en is dan ook trots met deze Koninklijke onderscheiding voor Paula Kouwenhoven.

 

8 april - 27 mei 2018

tentoonstelling

PORTRETTEN

Eind 2016 bracht Museum De Fundatie een overzicht van 100 jaar portretkunst; uit elk jaar één specifiek (zelf)portret. De portretkunst heeft zich in de laatste eeuw enorm ontwikkeld. We kennen de academisch realistische portretten vanaf Mona Lisa van Leonardo da Vinci tot Rembrandt en Frans Hals. Later ontwikkelde deze kunst zich tot het magisch-realisme, de figuratieve abstractie en zelfs tot pop art. Namen als Carel Willink, Charley Toorop, Brancusi, Malevich, Philip Akkerman, Andy Warhol en Marlene Dumas dringen zich hierbij meteen op. We zien als het ware spiegels van de ziel.

World Art Delft volgt met belangstelling de nieuwe stijlen binnen de portretkunst, waarin ook duidelijk emoties van de kunstenaar tot uitdrukking komen.

Jan Radersma treedt andermaal weer als gastcurator op om de portretkunst vorm te geven bij World Art Delft.

Kunstenaars:
Giovanni Dalessi, Jan van den Dungen, Clasien de l'Ecluse, Ria Franc, Donnie Gerhardus, Marian Gerrits, Hanneke Gommers, Sophie Heijkoop, Marianne van Hest, Monique Klaassens, Claudia van der Linde, Els Otten, Marisa Polin, Anne Roorda, Francine Steegs, Gert Strengholt, Bianca Tangande, Herman Tjepkema, Douwe Vosselman, Lys Vosselman, Jan Vosters